مشمولین قانون مالیات های مستقیم

قبل از هر چیزی باید به تعریف مالیات پرداخت.

مالیات (OECD):مالیات پرداختی الزامی و بلاعوض است.منظور از بلاعوض بودن مالیات این است که در قبال پرداخت آن هیچ کالا و خدماتی ارائه نمی شود.

افراد بر حسب نوع فعالیت و میزان درآمد باید نسبت به پرداخت مالیات اقدام نمایند مگر این که معاف از پرداخت مالیات باشند.

ماده ی 1 قانون مالیات های مستقیم:

اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیات می باشند:

1-کلیه مالکین اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموال یا املاک خود واقع در ایران طبق مقررات باب دوم

2-هر شخص حقیقی ایرانی مقیم ایران نسبت به کلیة درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می نماید.

3-هر شخص حقیقی ایرانی مقیم خارج از ایران نسبت به کلیة درآمدهایی که در ایران تحصیل می کند.

4-هر شخص حقوقی ایرانی نسبت به کلیة درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می نماید.

5-هر شخص غیر ایرانی( اعم از حقیقی یا حقوقی) نسبت به درآمدهایی که در ایران تحصیل می نماید و همچنین نسبت به درآمدهایی که بابت واگذاری امتیازات یا سایر حقوق خود و یا دادن تعلیمات و کمک های فنی و یا واگذاری فیلم های سینمایی(که به عنوان بها یا حق نمایش یا هر عنوان دیگر عاید آنها می گردد) از ایران تحصیل می کند.

اشخاصی که در بند های ماده ی 2 قانون مالیات های مستقیم آمده است تکلیفی نسبت به پرداخت های مربوط به قانون مالیات های مستقیم ندارند.

ماده ی 2 قانون مالیات های مستقیم:

اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیات‌های موضوع این قانون نیستند:

1-وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی

2-دستگاه­هایی که بودجه آنها وسیله دولت تأمین می‌شود.

3-شهرداری‌ ها

4-بنیادها­ و نهادهای انقلاب اسلامی دارای مجوز معافیت از طرف­ حضرت­امام خمینی(ره) و مقام­ معظم رهبری

تبصره 1- شرکت‌هایی که تمام یا قسمتی از سرمایه آنها متعلق به اشخاص و موسسه‌های مذکور در بندهای فوق باشد،سهم درآمد یا سود آنها‌ مشمول حکم این ماده نخواهد بود.حکم این تبصره مانع استفاده شرکت‌های مزبور از معافیت‌های مقرر در این قانون،حسب مورد، نیست.

‌تبصره 2- درآمدهای حاصل از فعالیت‌های اقتصادی از قبیل فعالیت‌های صنعتی، معدنی، تجاری، خدماتی و سایر فعالیت‌های تولیدی برای‌ اشخاص موضوع این ماده، که به نحوی غیر از طریق شرکت نیز تحصیل می‌شود، در هر مورد به طور جداگانه به نرخ مذکور در ماده (105) این قانون‌مشمول مالیات خواهد بود.

مسئولان اداره امور در این گونه موارد نسبت به سهم فعالیت مذکور مکلف به انجام دادن تکالیف مربوط طبق مقررات این قانون خواهند بود.در غیر ‌این صورت نسبت به پرداخت مالیات متعلق با مودی مسوولیت تضامنی خواهند داشت.

تبصره 3 – حذف شد.

1-به موجب بند 1 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات­های مستقیم، مصوب 31/4/1394، بند 4 به ماده (2) قانون الحاق شد.

2-به موجب بند 1 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات­های مستقیم، مصوب 31/4/1394، تبصره 3 ماده (2) قانون حذف شد.

تبصره3- معافیت مالیاتی این ماده برای مواردی که از طرف حضرت امام خمینی(‌ره) یا مقام معظم رهبری دارای مجوز می‌باشند براساس نظر مقام معظم رهبری است.

 

 

 

http://adultpicsxxx.com free hd porn http://qpornx.com